§   WINDYKACJA DŁUGÓW

Kancelaria oferuje dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w celu skutecznego wyegzekwowania należności.

Oferta Kancelarii w zakresie windykacji długów jest kierowana zarówno do osób i podmiotów, które posiadają już tytuł egzekucyjny, jak i tych, które dopiero zamierzają zainicjować postępowanie o odzyskanie należności.

W ramach współpracy Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji, w szczególności:

  • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, w tym opracowanie i egzekwowanie harmonogramu dobrowolnych spłat
  • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego, zabezpieczenia wierzytelności
  • przygotowanie wniosku egzekucyjnego i aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych