§   PRAWO ŁOWIECKIE

Kancelaria prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką, a w szczególności:

  • reprezentacja Kół łowieckich w sporach z rolnikami w zakresie likwidacji szkód łowieckich na etapie przedsądowym i sądowym
  • reprezentacja Kół łowieckich i myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ, w szczególności dotyczy to postępowań odwoławczych (na etapie PZŁ oraz przed sądami powszechnymi) od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ
  • obsługa walnych zebrań Kół łowieckich
  • bieżące doradztwo dla Kół łowieckich