§   PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego. Oferujemy różne formy współpracy dostosowane do potrzeb Klienta, min. stałą obsługę przedsiębiorstw, jak i doraźną pomoc związaną z konkretnym zleceniem.

Na rzecz naszych Klientów świadczymy pomoc prawną w szczególności w następującym zakresie:

 • przygotowywanie projektów aktów założycielskich spółek
 • rejestracja, przekształcanie oraz likwidacja spółek
  prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych
 • reprezentacja przed sądami rejestrowymi
 • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • bieżąca obsługa korporacyjna
 • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych
 • opracowywanie wewnętrznych aktów organizacyjno-prawnych dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego
  (uchwał, protokołów, regulaminów)
 • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami