§   ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych od Towarzystw Ubezpieczeniowych na podstawie polisy OC sprawcy wypadku oraz z polisy AC, a także z tytułu ubezpieczenia na życie.

W ramach odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych Kancelaria świadczy następujące usługi prawne:

  • doradztwo prawne i reprezentacja w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
  • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, opieki osób trzecich
  • dochodzenie renty na zwiększone potrzeby i renty z tytułu utraconych zarobków
  • dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
  • dochodzenie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód medycznych